Een specifieke opgave van deze tijd is het bouwen van wooncomplexen voor mensen met een gemeenschappelijke eigenschap of achtergrond. Senioren, gehandicapten, etnische groepen, enz., zij allen willen wonen op een wijze dat het individuele alsmede het gemeenschappelijke tot zijn recht komt. De privé woningen zijn gegroepeerd rond gemeenschappelijke voorzieningen. Ontmoeting met elkaar, voorzieningen voor zorg, identiteit van de groep, identiteit van de afzonderlijke bewoner, al deze aspecten komen tijdens het ontwerpen ter sprake. Gemeenschap versus individu is dan de centrale opgave.

 24 zorgwoningen De Zijlen in combinatie met 24 senioren woningen
met gemeenschappelijke voorzieningen

woningen 't Gooregt - 25 seniorenwoningen met
gemeenschappelijke voorzieningen

Javaans Surinaamse Woonvorm - 25 senioren woningen met
gemeenschappelijke voorzieningen
Zorgwoningen Ilmarinen - 4 6-persoonswoningen met werkleerplaatsen, centrale
keuken en centrale wasvoorziening
Nieuw Woelwijck - 5 8-persoonswoningen

Driever's Dale - Jeugdzorg Winschoten 2 8-persoonswoningen
Nieuw Woelwijck - woongebouwen De Olm 2 8-persoonswoningen

Compagniesterpoort - 5 eengezinswoningen met kinderdagverblijf

Velemansdroom - 12 zorgwoningen met gemeenschappelijke voorzieningen

Nieuw Woelwijck- woningen de Berk, De Iep, De Eik en De Spar
4 wooncomplexen met per wooncomplex 8 8-persoonswoningen

Nieuw Woelwijck - Woningen De Pijp
wooncomplex van 4 8-persoonswoningen
 http://www.architectenbureaukorteweg.nl

klik hier voor de schilderijen van Gerrit Korteweg