Het ontwerpen van een school stelt bijzondere eisen aan de architect. Hij dient zich te verdiepen in het type van onderwijs en de organisatie van de school. Gesprekken met het lerarencollege en de leiding van de school verschaffen de nodige achtergrondinformatie. Behalve de functionele aspecten is het beeld dat het gebouw oproept, exterieur en interieur, van grote betekenis voor de belevingswereld van het kind of jonge mens. Moet het gebouw monumentaal zijn of juist uitnodigend en open? Schoolgebouwen bezitten, hoe dan ook, altijd een specifieke identiteit.

 Basisschool Nicolaasschool Haren
Vrije School Groningen Voortgezet Onderwijs

Vensterschool Hoornse Wijken

Vrijeschool Michaelshoeve

Heemskerckschool

Vrijeschool Groningen onderbouw

Vrije School Groningen bovenbouw
 http://www.architectenbureaukorteweg.nl

klik hier voor de schilderijen van Gerrit Korteweg